top of page

Jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania do nas, serdecznie zapraszamy do kontaktu

Apartament Salmopolska5

ul. Salmopolska 5, 43-370 Szczyrk

tel. +48 731 199 099

e-mail: salmopolska5@gmail.com

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych udzielonych za pomocą formularza kontaktowego jest KRP Leszek Krupa, ul. Salmopolska 5, 43-370 Szczyrk. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu złożenia drogą mailową lub telefoniczną odpowiedzi na zadane pytanie. Wybierając drogę kontaktu z nami za pomocą formularza kontaktowego, jednocześnie wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, adres mailowy i telefon. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu zrealizowania celu, dla którego zostały zebrane. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli ktoś naruszy bezpieczeństwo Pana/Pani danych osobowych, przysługuje Panu/Pani prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Success! Message received.

    bottom of page